Satuan Pendidikan Ma’arif

Maarif Banyumas Menaungi Ratusan Sekolah Mulai Dari SD/MI, SMP/MTS sampai SMA/SMK/MA
Maarif Banyumas

Maarif Banyumas

Pengurus Maarif Banyumas

Susunan Pengurus 2018 - 2023
KH. Drs. Mughni Labib, M.S.I
KH. Drs. Mughni Labib, M.S.I
Ketua Rois Syuriah
KH. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I
KH. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I
Ketua Tanfidziyah
Dr. Fauzi, M.Ag
Dr. Fauzi, M.Ag
Ketua LP Maarif

Latest news